CONNECTICORE

INTEGRATE. CONNECT. THRIVE

Μητρώο άρθρου 11 Ν. 3471/2006

Τι είναι το Μητρώο του άρθρου 11;

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2  Ν. 3471/2006, κάθε πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να τηρεί έναν ειδικό κατάλογο («Μητρώο») με στοιχεία των συνδρομητών του, οι οποίοι έχουν ζητήσει να μην δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για απ' ευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς. Το Μητρώο είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου (νομικού ή φυσικού προσώπου) που σχετίζεται επαγγελματικά με σκοπούς διαφήμισης και ο οποίος έχει την υποχρέωση να το αναζητήσει και να το λάβει υπ' όψιν του σε οποιαδήποτε διαφημιστική του ενέργεια.

Περιεχόμενο του Μητρώου που διατηρεί η Connecticore

Το Μητρώο που αποστέλλεται από την Connecticore στους ενδιαφερομένους, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, περιέχει μόνο τις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας των συνδρομητών της Connecticore, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση για διαφημιστικούς σκοπούς.

Το Μητρώο, που αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους έχει μέγιστη χρονική διάρκεια ισχύος 30 ημέρες. Η ευθύνη αναζήτησης επικαιροποιημένου Μητρώου ανήκει στον αιτούντα, ο οποίος οφείλει να αναζητεί και να συμβουλεύεται κάθε φορά το πλέον πρόσφατο και επικαιροποιημένο Μητρώο της Connecticore.

Η Connecticore δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν χρήση από τον αιτούντα ή τρίτο των στοιχείων του Μητρώου διαφορετική από αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 11 § 2 του Ν. 3471/2006.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Connecticore να χρεώνει την παροχή του Μητρώου σύμφωνα με την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική της.

Ένταξη στο Μητρώο άρθρου 11

Ο κάθε ενδιαφερόμενος (συνδρομητής Connecticore) μπορεί  να ενταχθεί  στο συγκεκριμένο μητρώο, δηλαδή να εξαιρεθεί από τις τηλεφωνικές κλήσεις για διαφημιστικούς / προωθητικούς σκοπούς επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- καλώντας στην τεχνική υποστήριξη (211 000 7090)

- αποστέλλοντας e-mail στο support@connecticore.com με θέμα "Ένταξη στο Μητρώο 11"

Σημείωση: Η ολοκλήρωση της εξαίρεσης του συνδρομητή από προωθητικές ενέργειες υλοποιείται εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση των προωθητικών ενεργειών από συνεργαζόμενες εταιρείες το χρονικό διάστημα που απαιτείται είναι 45 ημερολογιακές ημέρες κατά μέσο όρο.

Επιπλέον διευκρινήσεις:

Το Μητρώο περιλαμβάνει μόνο τηλεφωνικούς αριθμούς και χορηγείται σε τρίτους ενδιαφερόμενους (π.χ. άλλους παρόχους, διαφημιστικές εταιρείες κ.τ.λ.) κατόπιν σχετικής τους αίτησης

H Connecticore δεν φέρει  ευθύνη  για τυχόν χρήση των στοιχείων του Μητρώου, από τον ενδιαφερόμενο αποδέκτη του, διαφορετική από αυτή που προβλέπεται από το άρθρο 11 του Ν. 3471/2006

Σε περίπτωση που η σύνδεση πελάτη παύει να είναι ενεργή στο δίκτυο της Connecticore, διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο.

Η εγγραφή στο Μητρώο δεν περιορίζει το δικαίωμα στην ενημέρωση που έχει ζητήσει ρητά ο πελάτης.

Αίτηση χορήγησης αντιγράφου Μητρώου

Για την υποβολή του σχετικού αιτήματος οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μπορούν να συμπληρώσουν την “ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 3471/2006” που υπάρχει διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο και να την αποστείλουν:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@connecticore.com  ή 

Στον αριθμό fax 211 000 7099 

Κατεβάστε εδώ την Αίτηση Χορήγησης Μητρώου του Άρθρου 11 Ν.4713/2006

μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΕΚ Εκπροσώπησης, φωτοαντίγραφο ΑΔΤ Νόμιμου Εκπροσώπου για νομικά πρόσωπα και φωτοαντίγραφο ΑΔΤ αιτούντος για φυσικά πρόσωπα). 

Στη συνέχεια το Μητρώο θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναγράφεται στη σχετική αίτηση.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Ν. 3471/2006

Σημείωση: Εφόσον κάποιος συνδρομής έχει εγγραφεί στον μητρώο, η Connecticore δεν ευθύνεται εάν κάποιος τρίτος πραγματοποιήσει κλήσεις για την εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ευθύνη λήψης του μητρώου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον εκάστοτε τρίτο που πραγματοποιεί τις κλήσεις αυτές. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας σε αυτόν που πραγματοποιεί τις κλήσεις ή/και να καταγγείλετε το συγκεκριμένο γεγονός στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ - www.dpa.gr).

you got mail!  
Get your "connected" newsletter
4 new insights
every month.